Formuláre

Informácie pre postup pred prijatím klienta od zariadenia Vám radi poradíme osobne v prípade návštevy zariadenia, alebo telefonicky na uvedených kontaktných telefónnych číslach. Pokiaľ sa rozhodnete pre postup pomocou stiahnutia tlačív, ktoré sú súčasťou vybavovania náležitostí pred prijatím klienta do zariadenia stiahnite tu.:

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 2022
- Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby
- Nová žiadosť o umiestnenie klienta
- Vyhlásenie o majetku
- Zoznam osobných vecí klienta