O nás

Dom seniorov Centrum oddychu n.o. je zariadenie sociálnych služieb, nachádzajúce sa v tichej časti Senca na južnej strane Slnečných jazier. Budova je situovaná v krásnom prostredí, kde jednou z priorít je práve radosť a možnosť vidieť ligotajúcu sa hladinu jazera v tesnej blízkosti zariadenia.

Dom seniorov Centrum oddychu, n.o.- ďalej DSCO poskytuje sociálne služby klientom , ktorí vyžadujú podľa druhu poskytovaných služieb Zariadenie pre seniorov – ZpS, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V zariadení pre seniorov je poskytovaná sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

Kapacita lôžok pre ZpS je 32.

Dom seniorov Centrum oddychu, n.o.- ďalej DSCO poskytuje sociálne služby klientom , ktorí vyžadujú podľa druhu poskytovaných služieb Domov sociálnych služieb – DSS, podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. V Domove sociálnych služieb je poskytovaná sociálna služba pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo je osoba nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V zariadení v zmysle § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:
 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu rehabilitáciu
 • ubytovanie
 • stravovanie
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie
 • utvárame podmienky na úschovu cenných vecí
 • zabezpečujeme záujmovú činnosť.

 • Kapacita lôžok pre DSS je 40.

  Interná smernica - pokyny pre klienta pred nástupom do zariadenia (.docx)